Najbliższy dostępny termin egzaminu:
22-23 czerwca 2024 r.
Aby wziąć udział w egzaminie, prosimy o dokonanie wstępnej rejestracji za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Egzaminy certyfikatowe w 2024 r. odbywają się w czterech terminach:

 • 1 4-5 lutego 2024 r. (niedziela – poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
 • 2 20-21 kwietnia 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
 • 3 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
 • 4 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Etapy rejestracji

 • 1 Rejestracja

  Wypełnienie formularza rejestracyjnego (prosimy wypełnić go uważnie; błąd w adresie email uniemożliwi dalszą komunikację). Prosimy nie rejestrować się dwa razy. Zakończenie wypełniania formularza jest równoznaczne z wpisem na listę uczestników – do zakończenia rejestracji wymagany jest już tylko przelew opłaty.

 • 2 Potwierdzenie rejestracji

  W terminie do 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego wyślemy e-mail z potwierdzeniem rejestracji na egzamin. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

 • 3 Opłata za egzamin

  Opłatę należy wnieść jednorazowo w terminie do 3 dni od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia na egzamin. Instrukcja do przelewu znajduje się poniżej.

 • 4 Zakończenie rejestracji

  Ostateczne zamknięcie listy uczestników oraz wysłanie zaproszeń na egzamin (drogą mailową) wraz ze szczegółowymi informacjami – ok. 2 tygodni przed planowanym terminem egzaminu.

Opłata za egzamin

 • 1 Opłaty za egzamin i certyfikat:

  Egzamin na poziomie B1 (dorośli): 150 euro

  Certyfikat: 20 euro

   

  Egzamin na poziomie C1 (dorośli): 180 euro

  Certyfikat: 20 euro

   

 • 2 Dane do przelewu:

  Vitas School Viktoriia Viazova

  80-855 Gdańsk,

  ul. Wały Piastowskie 1/612

  Numer konta: MBank 74 1140 2004 0000 3402 7703 9565

  Tytuł przelewu: „(imię)(nazwisko)(poziom)” – (przykład: „Anna Nowak B1”).

  W przypadku braku informacji o imieniu, nazwisku i poziomu egzaminu w tytule przelewu – opłata może nie zostać uznana!

 • 3 Opłatę należy wnieść:

  jednorazowo po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia na egzamin w polskich złotych

 • 4 Potwierdzenie opłaty

  należy przesłać na adres mailowy egzamin.vitasschool@gmail.com

 • 5 Zwrot środków do egzaminu

  Osoby zarejestrowane, które z przyczyn niezależnych od organizatora nie przystąpiły do egzaminu mają prawo do uzyskania zwrotu opłaty.
  Warunkiem uzyskania zwrotu jest zgłoszenie tego na piśmie:
  a) do 15.05.2024 r. – zwrot 100% opłaty za egzamin
  b) w terminie 16.05-19.05.2024 r. – zwrot 80% opłaty za egzamin

  W przypadku zgłoszenia rezygnacji z egzaminu po 19.05.2024 Akademia Vitas nie zwraca środków.

Regulamin

 • 1 Miesiąc przed terminem egzaminu następuje zamknięcie rejestracji
 • 2 Do egzaminu mają prawo przystąpić tylko te osoby, które wniosły opłatę
 • 3 Osoba przystępująca do egzaminu w dniu przystąpienia do niego musi mieć ukończone 18 lat
 • 4 Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat pod warunkiem udzielenia przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej zgody
 • 5 Do egzaminu przystąpić mogą cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy na stałe mieszkają za granicą
 • 6 Dokładna lokalizacja miejsca egzaminu zostanie wysłana e-mailem około dwa tygodnie przed datą egzaminu
 • 7 Aby wziąć udział w egzaminie pisemnym i ustnym należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości
 • 8 Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: paszport, dowód osobisty, karta pobytu

Ważne informacje

Egzamin Pisemny

 • Każdy uczestnik musi mieć ze sobą paszport i własny długopis.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren ośrodka egzaminacyjnego zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.
 • Podczas egzaminu w salach egzaminacyjnych mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w obsługę egzaminu.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (NIE ołówka). Odpowiedzi zapisane ołówkiem nie będą uwzględniane.
 • VITAS SCHOOL nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 • W przypadku zauważenia przez komisję egzaminacyjną, że kandydat porozumiewa się z innym kandydatem w trakcie egzaminu lub używa jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego do komunikacji z osobą poza salą, egzamin takiej osoby zostanie unieważniony i kandydat nie będzie mógł kontynuować udziału w egzaminie.
 • Zdający mają obowiązek stosowania się do poleceń egzaminatorów.
 • Osoby, które pojawią się na egzaminie po czasie rejestracji, nie zostaną wpuszczone na salę.

 Egzamin ustny

 • Każdy uczestnik musi mieć ze sobą paszport i długopis.
 • Na egzamin należy przybyć NIE WCZEŚNIEJ niż 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 • Dokładna lokalizacja miejsca egzaminu zostanie wysłana e-mailem dwa tygodnie przed datą egzaminu.
 • Orientacyjna godzina egzaminu ustnego dla każdej osoby zostanie wywieszona w dzień egzaminu pisemnego przy wejściach do sal egzaminacyjnych.
Zadzwoń do nas:
535 626 387
Kontakt w sprawie kursu przygotowującego
Zadzwoń do nas:
535 626 387
Kontakt w sprawie egzaminu
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Uwaga! Pola z danymi rodziców wypełnia się tylko w przypadku rejestracji nieletniego uczestnika na egzamin.

zadaj pytanie · zadaj pytanie ·